Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platebního portálu České asociace go, z. s.

I. Identifikace subjektu

Provozovatelem platebního portálu je:

Česká asociace go
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1

IČ: 47003073

Web: www.goweb.cz
E-mail: vybor@goweb.cz
Tel.: 737 206 003

II. Platební portál

a, Platební portál je provozován na adrese platby.goweb.cz.
b, Platební portál slouží výhradně pro:

  • placení členských příspěvků;
  • placení účastnických poplatků na turnaje, soustředění apod.;
  • úhradu darů.

III. Postup platby

a, Uživatel si v nabídce na stránce platby.goweb.cz vybere příslušnou platbu (členský příspěvek, účastnický poplatek, dar).
b, V případě daru vyplní částku, kterou chce darovat.
c, Poté uživatel zmačkne tlačítko „Přidat do košíku“.
d, Stejným způsobem je možné zadat další platby.
e, Po dokončení výběru plateb uživatel na stránce „Košík“ zmačkne tlačítko „Přejít k pokladně“.
f, Na stránce „Pokladna“ uživatel vyplní požadované identifikační údaje a vybere způsob platby. Poté objednávku dokončí zmačknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“.

IV. Ochrana osobních údajů a ostatní ustanovení

Ochrana osobních údajů a další záležitosti, které tyto podmínky výslovně neupravují, se řídí Stanovami České asociace go, z. s., a dalšími vnitřními předpisy a směrnicemi, zejména směrnicí, č. 2023/1 – členské příspěvky a propozicemi dané akce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2023.